RRC 13 - RECENT RACING CLUB

Impressum


Automobilsportclub RRC13 Wien

Adresse: 1140 Wien, Penzinger Straße 69/10

Mobil: +43-(0)664-503 55 00  .....  Michael Albert (
Präsident)             
Mobil: +43-(0)664-511 14 09  .....  Günther Schätzinger (Clubsekretär
)

ZVR 958244664

office@rrc13.at

Bankverbindung BAWAG:
IBAN: AT80 1400 0038 1066 6713
BIC: BAWAATWW